För att ladda hem filen så måste du logga in

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Underhåll och service av lok

Maximal "uptime" - vi förstår behovet av korta stilleståndstider för järnvägsfordon.

Med fokus på hög kompetens och snabb service erbjuder vi lösningar för maximal drifttid.

Midwaggon utför felavhjälpande och planlagda underhåll av lok samt tyngre underhåll, översyner och revisioner.

Vi har lång erfarenhet, välutbildad personal och vår kännedom om vanliga fel gör det möjligt att på förhand åtgärda saker som annars kan orsaka längre stilleståndstider. 

MAXIMAL UPTIME

Miljöcertifierad enligt EN ISO 14001:2015

Personal med hög kompetens