För att ladda hem filen så måste du logga in

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Företaget Midwaggon

Ökad medvetenhet om transportsektorns påverkan på miljön gör att allt talar för järnvägen i framtiden.

Både fler människor och mer gods kommer att ta tåget. Marknadens efterfrågan på snabb och effektiv service kommer därmed att öka.

Affärsidé

Midwaggon underhåller, reparerar och bygger om lok. Vår affärsidé är att förstå kundernas behov av korta stilleståndstider för deras järnvägsfordon. Med fokus på hög kompetens och snabb service ska vi erbjuda lösningar som är bättre än konkurrenternas.

Vi ERBJUDER:

  • Underhåll och reparationer av lok - både löpande och förebyggande
  • Underhåll, reparationer och mer omfattande revisioner av lok
  • Service och underhåll av lok

Certifieringar

Midwaggon arbetar efter att alltid bli bättre. Som ett led i den processen har vi kvalificerats för följande certifieringar:

ECM regulation (EU) 20197779

ECM for F4, Light Maintenance, Heavy Machine.

CERTIFIERAT KVALITETLEDNINGSSYSTEM - EN ISO 9001:2015

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet som beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

MILJÖCERTIFIERING - EN ISO 14001:2015

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som ger många fördelar. Dels för företaget i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Läs mer om vårt miljöarbete här.

RECOGNIZED WELDING SHOP - EN 3824, EN 15085-2 och 27201-6

Företaget är certifierat att utföra svetsarbeten på järnvägsfordon enligt standarderna EN 3824, EN 15085-2 samt 27201-6 svetsning på järnvägsfordon.

TRANSQ

TransQ är ett system för leverantörsregistrering och kvalificering som används av inköpare i alla områden av transportsektorn.

Våra faciliteter i Ånge

Verkstaden i Ånge är en stor anläggning med ca 400 spårmeter i uppvärmda lokaler. I direkt anslutning till verkstaden finns gott om spårutrymmen för uppställning. Verkstaden har en lyftkapacitet på 100 ton.

Ägarförhållande

Midwaggon AB är ett helägt dotterbolag till Kockums Industrier AB som även äger SweMaint AB

Personal med hög kompetens

Dotterbolag till Kockums Industrier AB

Våra medarbetare