För att ladda hem filen så måste du logga in

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Midwaggons miljöarbete

Vi känner ett stort ansvar för våra barn och kommande generationer.

Vi vill att de ska få andas frisk luft, ha tillgång till rent vatten och få uppleva den natur som vi för bara något decennium sedan tog för given. Så långt det är möjligt investerar vi i miljövänlig teknik för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Hållbarhet 

I vår produktion gäller de kvalitets- och miljökrav som formuleras i olika certifieringar, och vi har full kontroll på vår avfallshantering som hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Spillvatten och partiklar som följer med vid blästring och tvättning av produkter före lackning behandlas som miljöfarlig avfall och tas om hand för rening och destruktion. Spillvatten från städning av lokalerna hanteras på samma sätt.  

Vi har även implementerat en strategi för återvinning och återanvändning av material. 

Hållbar energi

Tillgång till förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar vi står inför. En översyn av vår energiförbrukning visar hur vi kan utnyttja energi mer effektivt samt hur vi kan lösa uppvärmning utan fossila bränslen. En åtgärdsplan för de närmaste åren är framtagen. 

Lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand.

Vi stödjer och medverkar till utveckling på olika sätt i det samhälle där våra rötter finns. Vi bidrar till att barn, ungdomar och vuxna får en bra miljö att utvecklas i och har en meningsfull och hälsosam fritid. Vårt stöd omfattar allt från skola till ung företagsamhet och framförallt idrott. Vi sponsrar ungdoms-, dam- och herrverksamhet i lokala bandy- och fotbollsklubbar Stödet till lokala verksamheter är även ett sätt för oss att ge något tillbaka till den bygd där de allra flesta av våra nuvarande och blivande medarbetare finns.

Vi månar om våra medarbetare.

Vår syn på medarbetare bygger på att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder. Att skapa engagemang i och för jobbet är grunden i vår personalpolitik. Arbetet ska vara meningsfullt och utvecklande. Möjligheter att påverka den egna arbetssituationen och kunskap om planer och beslut skapar delaktighet, ett nyckelord i verksamheten. Vi har en informell och lättsam samtalston i hela företaget.

Miljöcertifierad enligt IS0 14000

Våra medarbetare