För att ladda hem filen så måste du logga in

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Midwaggons miljöarbete

Vi känner ett stort ansvar för våra barn och kommande generationer.

Vi vill att de ska få andas frisk luft, ha tillgång till rent vatten och få uppleva den natur som vi för bara något decennium sedan tog för given. Så långt det är möjligt investerar vi i miljövänlig teknik för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Hållbarhet 

I vår produktion gäller de kvalitets- och miljökrav som formuleras i olika certifieringar, och vi har full kontroll på vår avfallshantering som hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Spillvatten och partiklar behandlas som miljöfarlig avfall och tas om hand för rening och destruktion. Spillvatten från städning av lokalerna hanteras på samma sätt.  

Vi har även implementerat en strategi för återvinning och återanvändning av material. 

Hållbar energi

Tillgång till förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar vi står inför. En översyn av vår energiförbrukning visar hur vi kan utnyttja energi mer effektivt samt hur vi kan lösa uppvärmning utan fossila bränslen. En åtgärdsplan för de närmaste åren är framtagen. 

Vi månar om våra medarbetare.

Vår syn på medarbetare bygger på att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder. Att skapa engagemang i och för jobbet är grunden i vår personalpolitik. Arbetet ska vara meningsfullt och utvecklande. Möjligheter att påverka den egna arbetssituationen och kunskap om planer och beslut skapar delaktighet, ett nyckelord i verksamheten. Vi har en informell och lättsam samtalston i hela företaget.

Miljöcertifierad enligt EN ISO 14001:2015

Våra medarbetare