Text

En partner att lita på

Midwaggon ingår i Extendo koncernen och utför förebyggande och skadeavhjälpande underhåll på godsvagnar och lok. Vi erbjuder även service med mobila fältenheter samt utför besiktningar av järnvägsfordon. Midwaggons verkstäder är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.

Det här är Midwaggon

Nyheter

Fler nyheter »