Certifieringar

ISO 14001

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som ger många fördelar. Dels för företaget i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

ISO 9001

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet som beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

TransQ

TransQ är ett prekvalificeringssystem där de leverantörer som finns med i TransQ är kontrollerade och godkända som leverantörer till Trafikverkets upphandlingar.

VPI

VPI är ett godkännande från tyska privatvagnsföreningen om godkännande att utföra underhåll och reparationer på vagnar som är anslutna till föreningen.