Vilka vi är

Vilka vi är

Midwaggon är ett Sverigebaserat företag som arbetar med järnvägsfordon på den europeiska järnvägsmarknaden. Ökad medvetenhet om transportsektorns påverkan på miljön gör att allt talar för järnvägen i framtiden. Både fler människor och mer gods kommer att ta tåget. Marknadens efterfrågan på snabb och effektiv service från Midwaggon kommer därmed att öka.

Affärsidé

Midwaggon underhåller, reparerar och bygger om godsvagnar och lok. Vår affärsidé är att förstå kundernas behov av korta stilleståndstider för deras järnvägsfordon. Med fokus på hög kompetens och snabb service ska vi erbjuda lösningar som är bättre än konkurrenternas.

Lite om vad vi kan göra

  • Utföra underhåll och reparationer på vagnar, både löpande och förebyggande.
  • Ombyggnader och konstruktionslösningar på vagnar.
  • Underhåll och reparationer på lok, både löpande och förebyggande.
  • Motorbyten på både el- och diesellok.
  • Bygga om tågskyddssystem på lok, från ATC till ERTMS.

Ledning

Lars Björn

VD & Marknad

 

Peter Grufman

Produktion

 

Lennart Bennermo

Ekonomi

 

 

Mikael Engberg (EWS)

Kvalitetsansvarig

 

 

Verkstäder

karta_sized_new

Ånge

Verkstaden i Ånge är en stor anläggning med 520 spårmeter i uppvärmda lokaler. Fem av de 25 spåren inomhus går rakt igenom verkstaden. I direkt anslutning till verkstaden finns gott om spårutrymmen för både lättare reparationer och uppställning av vagnar. Verkstaden har en lyftkapacitet på 100 ton samt vagnvändare som gör arbetet mer rationellt och ger förutsättningar för högre kvalitet.

Policys

Här hittar du våra policys:

Certifieringar

Midwaggon arbetar efter att alltid bli bättre. Som ett led i den processen har vi tilldelats vissa certifieringar.

ECM funktion 4, (EU nr 445/2011)

Läs mer om våra certifieringar »

 

Korta fakta

Ägarförhållande / Extendo

Midwaggon AB är ett helägt dotterbolag till Extendo.

Extendo marknadsför och säljer via sina dotterbolag världsledande produkter för säker lastförankring vid transporter på landsväg och järnväg. Extendos affärsidé är att vara verksam på en global marknad och med starka varumärken bidra till hög trafiksäkerhet och god transportekonomi för åkarna.

I Extendokoncernen ingår dessutom

 

Några av våra kunder