Vilka vi är

Vilka vi är

Ökad medvetenhet om transportsektorns påverkan på miljön gör att allt talar för järnvägen i framtiden. Både fler människor och mer gods kommer att ta tåget. Marknadens efterfrågan på snabb och effektiv service från Midwaggon kommer därmed att öka.

Affärsidé

Midwaggon underhåller, reparerar och bygger om lok. Vår affärsidé är att förstå kundernas behov av korta stilleståndstider för deras järnvägsfordon. Med fokus på hög kompetens och snabb service ska vi erbjuda lösningar som är bättre än konkurrenternas.

Lite om vad vi kan göra

  • Utföra underhåll och reparationer på lok, både löpande och förebyggande.
  • Underhåll, reparationer och mer omfattande revisioner på lok.
  • Service och underhåll av lok.

Ledning

 

Verkstäder

karta_sized_new

Ånge

Verkstaden i Ånge är en stor anläggning med 300 spårmeter i uppvärmda lokaler. I direkt anslutning till verkstaden finns gott om spårutrymmen för uppställning. Verkstaden har en lyftkapacitet på 100 ton.

Policys

Här hittar du våra policys:

Certifieringar

Midwaggon arbetar efter att alltid bli bättre. Som ett led i den processen har vi tilldelats vissa certifieringar.

ECM funktion 4, (EU nr 445/2011)

Läs mer om våra certifieringar »

 

Korta fakta

Ägarförhållande / Extendo

Midwaggon AB är ett helägt dotterbolag till Extendo.

Extendo marknadsför och säljer via sina dotterbolag världsledande produkter för säker lastförankring vid transporter på landsväg och järnväg. Extendos affärsidé är att vara verksam på en global marknad och med starka varumärken bidra till hög trafiksäkerhet och god transportekonomi för åkarna.

I Extendokoncernen ingår dessutom

 

Våra största kunder