Vad vi gör

Våra produkter

Vagnunderhåll

Vi utför alla förekommande service- och underhållsarbeten på järnvägsvagnar.

Enklare underhåll klarar vi ofta på lättrepspår, tyngre reparationer och planerade underhåll samt revisioner görs i våra verkstäder. Vår ambition är att snabbt finna allt som behöver åtgärdas på kundens vagnar och i samförstånd med kunden utföra nödvändiga reparationer för att vagnarna ska rulla på spåren igen.

Mobila enheter

Lönsamt reparera på spåren

Midwaggons mobila fältenhet kan snabbt rycka ut för lättare reparationer efter spåren. Ofta är det mer lönsamt för kunden att reparationen utförs direkt på spåret, istället för att dra vagnen hela vägen till verkstad.

I fält utför vi

–          Hjulbyte

–          Byte bromsblock

–          Bromsprov

–          Byte fjädrar

–          Byte buffert

–          Reparation dörr/-ar

–          Reparation/byte handtag

–          Reparation/byte fotsteg

–          Byte kranar och ventiler

–          Byte slangar

–          Byte skruvkoppel

Vi utför även svets-, skär- och riktarbeten.

Ombyggnationer av Vagnar och Lok

Vi anpassar till nya förutsättningar

Vi bygger om och anpassar vagnar och lok i takt med att marknadens behov förändras. Vi utvecklar också nya lösningar tillsammans med våra kunder för att öka vagnarnas och lokens flexibilitet så att de snabbt kan ställas om till olika typer av transporter.

Lokunderhåll

Vi får loken att rulla

I Ånge utför vi reparationer och underhåll av lok, allt från enklare tillsyner till översyner till mer omfattande revisioner, t.ex. Ö4 och R2.

Vad våra kunder säger

Midwaggon är en god leverantör som levererar det man avtalat och inom de ekonomiska ramar man kommit överens om. – Sjur Holvik, inköpschef på CargoNet AS
Midwaggon är alltid involverade i våra beslutsprocesser, och jag upplever dem som både lyhörda och pragmatiska. Det är dessutom en stor fördel att Midwaggon finns så nära vår egen kärnverksamhet i Dalarna. – Olle Pettersson, VD Trätåg AB
De är samarbetsvilliga och ställer upp när det gäller. – Carina Fransson, Hector Rail
Från Stena håll har vi alltid fått snabb och bra service från Midwaggon. Personalen är trevlig och tillmötesgående när man ringer och frågar om möjlighet finns för reparation av vagnar. – Michael Carlsson, Stena Recycling