Midwaggon kommer att fokusera på lokverksamheten

Midwaggon kommer att fokusera på lokverksamheten

Posted in : Nyheter

By Webbredaktionen

Ett avtal har tecknats mellan Midwaggon och SweMaint som innebär att SweMaint tar över vår vagnverksamhet från och med 1 september 2019.

Midwaggon kommer att fokusera på vår lokverksamhet, planlagt och felavhjälpande underhåll, revisioner, samt ombyggnationer av lok och arbetsfordon.

Samtliga anställda på vagnavdelningen kommer att erbjudas jobb hos SweMaint. Avtalet innebär att Midwaggon fortfarande kommer äga fastigheten och omkringliggande infrastruktur.

Midwaggons vagnsverksamhet fortsätter som vanligt fram till och med övertagandet.

För frågor hänvisas till Midwaggons VD, Lars Björn på telefon 010-130 25 72

Bilagor:
Pressrelease Svenska
Pressrelease Engelska